Bieniecki, I. . (2019) „JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE WOJSK OCHRONY POGRANICZA I ICH WYKORZYSTANIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GRANICY MORSKIEJ PRL W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU”, Studia nad Bezpieczeństwem, (4), s. 77–93. doi: 10.34858/SNB.1.2019.006.