Pieczywok, A. (2019) „BEZPIECZEŃSTWO CZŁOWIEKA W WARUNKACH RYZYKA I NIEPEWNOŚCI”, Studia nad Bezpieczeństwem, (4), s. 95-109. doi: 10.34858/SNB.1.2019.007.