[1]
J. . Sadowski, „ZAGROŻENIA SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ATAKAMI TERRORYSTYCZNYMI”, snb, nr 4, s. 7-15, grudz. 2019.