[1]
J. Grubicka, „WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ – OKSYMORON KULTUROWY INSTRUMENTARIUM WOLNOŚCI”, snb, nr 5, s. 5-22, grudz. 2020.