[1]
A. Kulikowska, „MNOŻNIKI ZYSKU JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WYNIKIEM FINANSOWYM”, snb, nr 5, s. 75–89, grudz. 2020.