[1]
S. Zarobny, „PRZEMIANY W POLSKIEJ KULTURZE STRATEGICZNEJ W KONTEKŚCIE WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ XXI WIEKU”, snb, nr 4, s. 63–76, grudz. 2019.