[1]
L. NOVAK-KALYAYEVA, „SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA POTENCJALNYM ZAGROŻENIOM BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGO UKRAINY NA TLE ZMIAN POZYCJI GEOPOLITYCZNYCH I ZADAŃ GEOSTRATEGICZNYCH”, snb, nr 6, s. 57–75, grudz. 2021.