[1]
A. Pieczywok, „BEZPIECZEŃSTWO CZŁOWIEKA W WARUNKACH RYZYKA I NIEPEWNOŚCI”, snb, nr 4, s. 95-109, grudz. 2019.