Żebrowski, A. . „RELACJE SOJUSZNICZE ZAGROŻENIEM DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH NA POCZĄTKU XXI WIEKU (WYBRANE ASPEKTY)”. Studia Nad Bezpieczeństwem, nr 4, grudzień 2019, s. 121-40, doi:10.34858/SNB.1.2019.009.