Pietrek, G. „ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z MIGRACJĄ – PUNKT WIDZENIA POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ”. Studia Nad Bezpieczeństwem, nr 5, grudzień 2020, s. 39–52, doi:10.34858/SNB.1.2020.003.