Ciupiński, A. „PAŃSTWA EUROPY ŚRODKOWEJ W STAŁEJ WSPÓŁPRACY STRUKTURALNEJ WPBIO UNII EUROPEJSKIEJ”. Studia Nad Bezpieczeństwem, nr 5, grudzień 2020, s. 105-18, doi:10.34858/SNB.1.2020.007.