Zarobny, S. „PRZEMIANY W POLSKIEJ KULTURZE STRATEGICZNEJ W KONTEKŚCIE WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ XXI WIEKU”. Studia Nad Bezpieczeństwem, nr 4, grudzień 2019, s. 63–76, doi:10.34858/SNB.1.2019.005.