Kalyayev, A. „EUROPEJSKIE REALIA OBRONY ZBIOROWEJ: KWESTIE STOSUNKÓW NATO I UE”. Studia Nad Bezpieczeństwem, nr 5, grudzień 2020, s. 197–210, doi:10.34858/SNB.1.2020.013.