NOVAK-KALYAYEVA, L. „SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA POTENCJALNYM ZAGROŻENIOM BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGO UKRAINY NA TLE ZMIAN POZYCJI GEOPOLITYCZNYCH I ZADAŃ GEOSTRATEGICZNYCH”. Studia Nad Bezpieczeństwem, nr 6, grudzień 2021, s. 57–75, doi:10.34858/SNB.6.2021.005.