Bieniecki, I. . „JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE WOJSK OCHRONY POGRANICZA I ICH WYKORZYSTANIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GRANICY MORSKIEJ PRL W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU”. Studia Nad Bezpieczeństwem, nr 4, grudzień 2019, s. 77–93, doi:10.34858/SNB.1.2019.006.