Pieczywok, A. „BEZPIECZEŃSTWO CZŁOWIEKA W WARUNKACH RYZYKA I NIEPEWNOŚCI”. Studia Nad Bezpieczeństwem, nr 4, grudzień 2019, s. 95-109, doi:10.34858/SNB.1.2019.007.