Sadowski, Józef. „ZAGROŻENIA SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ATAKAMI TERRORYSTYCZNYMI”. Studia nad Bezpieczeństwem, no. 4 (grudzień 17, 2019): 7-15. Udostępniono grudzień 1, 2023. https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/1.