Żebrowski, Andrzej. „RELACJE SOJUSZNICZE ZAGROŻENIEM DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH NA POCZĄTKU XXI WIEKU (WYBRANE ASPEKTY)”. Studia nad Bezpieczeństwem, no. 4 (grudzień 17, 2019): 121-140. Udostępniono grudzień 1, 2023. https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/11.