Winnicki, Artur. „KSZTAŁTOWANIE SIĘ MODELU I ROLI SŁUŻBY DYŻURNEJ W INSTYTUCJACH POLICYJNYCH I JEJ OBECNE ZNACZENIE W ZAINICJOWANIU DZIAŁAŃ POLICJI NA RZECZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO NA SZCZEBLU LOKALNYM”. Studia nad Bezpieczeństwem, no. 5 (grudzień 17, 2020): 91–103. Udostępniono listopad 29, 2021. https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/57.