SEROHINA, Nataliia. „BEZROBOCIE JAKO PRAWDZIWE ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO USA W LATACH WIELKIEJ DEPRESJI: RETROSPEKTYWA HISTORYCZNA”. Studia nad Bezpieczeństwem, no. 5 (grudzień 17, 2020): 147–165. Udostępniono lipiec 6, 2022. https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/61.