Kalyayev, Anatoliy. „EUROPEJSKIE REALIA OBRONY ZBIOROWEJ: KWESTIE STOSUNKÓW NATO I UE”. Studia nad Bezpieczeństwem, no. 5 (grudzień 17, 2020): 197–210. Udostępniono grudzień 7, 2021. https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/64.