NOVAK-KALYAYEVA, Larysa. „SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA POTENCJALNYM ZAGROŻENIOM BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGO UKRAINY NA TLE ZMIAN POZYCJI GEOPOLITYCZNYCH I ZADAŃ GEOSTRATEGICZNYCH”. Studia nad Bezpieczeństwem, no. 6 (grudzień 13, 2021): 57–75. Udostępniono maj 24, 2024. https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/69.