Bieniecki, Ireneusz. „JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE WOJSK OCHRONY POGRANICZA I ICH WYKORZYSTANIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GRANICY MORSKIEJ PRL W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU”. Studia nad Bezpieczeństwem, no. 4 (grudzień 17, 2019): 77–93. Udostępniono listopad 30, 2023. https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/7.