Pieczywok, Andrzej. „BEZPIECZEŃSTWO CZŁOWIEKA W WARUNKACH RYZYKA I NIEPEWNOŚCI”. Studia nad Bezpieczeństwem, no. 4 (grudzień 17, 2019): 95-109. Udostępniono grudzień 1, 2023. https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/9.