Indeksacja

Bazy indeksujące:
Czasopismo jest obecnie zarejestrowane w następujących bazach indeksujących i katalogach o globalnym zasięgu:
– Index Copernicus – ICV 2016 = 55.68; ICV 2017 = 68.98; ICV 2018 = 72.46; ICV 2019 = 85.32; ICV 2020 = 91.36; ICV 2021 = 100.00
– eContenta
– The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
– BazHum