Bajorski, Bogdan, WSBPiI Apeiron w Krakowie, Poland