Nikołajew, Jerzy, Uniwersytet Opolski w Opolu, Poland