Brzezińska, Joanna, Akademia Pomorska w Słupsku, Poland