Forytarz, Karolina, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland