Brylew, Marek, Akademia Pomorska w Słupsku, Poland