FACEBOOK JAKO DETERMINANT UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNEGO
PDF
TIF
HTML

Jak cytować

Zbroszczyk, D. ., & Zaremba, K. . (2019). FACEBOOK JAKO DETERMINANT UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNEGO. Studia Nad Bezpieczeństwem, (4), 141–150. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2019.010

Abstrakt

Współcześnie to już nie tylko przemoc czy przestępczość klasyfikują się do nieprawidłowych zachowań – ten wachlarz znacznie się rozszerzył o zachowania określane jako behawioralne. Zagadnienie to jest niezwykle złożone, dlatego że nie ma jednoznacznego określenia, czym jest, a czym nie jest tzw. uzależnienie behawioralne. Celem badań było określenie poziomu aktywności i uzależnienia od portalu społecznościowego Facebook, klasyfikowanego do wskazanego uzależnienia.

https://doi.org/10.34858/SNB.1.2019.010
PDF
TIF
HTML
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2020 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.