Komitet naukowy

Przewodniczący: dr hab. Andrzej URBANEK – Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Polska

Członkowie:

 • prof. dr hab. Jacek DWORZECKI – Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Polska
 • prof. dr hab. Janusz GIERSZEWSKI – Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Polska
 • prof. Wieslaw GREBSKI, Ph.D. – Uniwersytet Stanowy Pensylwanii, USA
 • prof. Ing. Martin HROMADA, Ph.D. – Uniwersytet Tomasa Baty w Zlinie, Czechy 
 • prof. Masaki ICHINOSE, Ph.D. – Uniwersytet Tokijski, Japonia
 • prof. mgr. Roman JAŠEK, Ph.D. – Uniwersytet Tomasa Baty w Zlinie, Czechy
 • prof. JuDr. Mojmir MAMOJKA, Ph.D. – Akademia Korpusu Policji w Bratysławie, Słowacja
 • prof. Larysa NOVAK-KALYAYEVA – Narodowa Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy, Ukraina 
 • Assoc. Prof. Elitsa PETROVA, Ph.D. – Narodowy Uniwersytet Wojskowy, Bułgaria
 • prof. Lidia V. SHYNKARUK – Narodowy Uniwersytet Nauk Przyrodniczych i Środowiskowych Ukrainy, Ukraina
 • dr hab. Lech CHOJNOWSKI – Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Polska
 • dr hab. Dariusz JURUŚ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 • dr hab. Ryszard KOZŁOWSKI – Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Polska
 • dr hab. Juliusz PIWOWARSKI – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie „APEIRON”, Polska
 • dr hab. Józef SADOWSKI – Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Polska
 • dr hab. Magdalena SZULC-BRZOZOWSKA – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 • dr hab. Jan WADOWSKI – Politechnika Wrocławska, Polska
 • dr Daria BIEŃKOWSKA – Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Polska
 • dr Marek BRYLEW – Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Polska
 • dr Michalene Eva GREBSKI – Northampton Community College, Monroe Campus, USA
 • dr Sylwia GWOŹDZIEWICZ – Międzynarodowy Instytut Innowacji w Warszawie, Polska
 • dr Łukasz KISTER – Collegium Civitas w Warszawie, Polska
 • dr Roberta MAGALHAES-PINTO – Prokuratoria Generalna w Rio de Janerio, Brazylia
 • dr Marcin OLKIEWICZ – Politechnika Koszalińska, Polska
 • dr inż. Marcin SOSNOWSKI – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska