• Indeksowanie 2020

  2020-10-23

  Indeksowanie czasopisma

  Czasopismo jest obecnie zarejestrowane w następujących bazach indeksujących i katalogach o globalnym zasięgu:

  • Index Copernicus - ICV 2019 = 85.32
  • eContenta
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • BazHum

   

  Read more about Indeksowanie 2020
 • Indeksowanie 2019

  2020-06-22

  Indeksowanie czasopisma

  Czasopismo jest obecnie zarejestrowane w następujących bazach indeksujących i katalogach o globalnym zasięgu:

  • Index Copernicus - ICV 2018 = 72.46
  • eContenta
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • BazHum

   

  Read more about Indeksowanie 2019
 • Indeksowanie 2018

  2018-10-25

  Indeksowanie czasopisma

  Czasopismo jest obecnie zarejestrowane w następujących bazach indeksujących i katalogach o globalnym zasięgu:

  • Index Copernicus - ICV 2017 = 68.98
  • eContenta
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • BazHum

   

  Read more about Indeksowanie 2018
 • Zaproszenie do współpracy

  2017-07-11

  Mamy zaszczyt zaprosić do aktywnego uczestnictwa w życiu Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku poprzez umieszczanie publikacji w Czasopiśmie Naukowym "Studia nad Bezpieczeństwem". Tematyka czasopisma poświęcona jest bezpieczeństwu narodowemu i międzynarodowemu w obszarach: społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa, teoria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, inżynieria bezpieczeństwa, edukacja dla bezpieczeństwa.
  Czasopismo ma charakter otwarty, czyli mogą w nim zamieszczać artykuły autorzy z ośrodków krajowych i zagranicznych. Czasopismo może drukować teksty studentów, jeżeli spełniają kryteria artykułu naukowego.

  Serdecznie zapraszamy do współpracy!

  Read more about Zaproszenie do współpracy