Ogłoszenia

ICI Journals Master List za rok 2019

lutego 7, 2021

ICI Journals Master List za rok 2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Studia nad Bezpieczeństwem” (ISSN: 2543-7321) pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2019.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2019 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2019.

ICV 2019 = 85.32

/-/ Redaktor Naczelna, dr Aneta Kamińska-Nawrot

Przeczytaj więcej na temat ICI Journals Master List za rok 2019

Rozpoczęcie prac nad 5 numerem zeszytu

lutego 7, 2021

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż redakcja czasopisma „Studia nad Bezpieczeństwem”, rozpoczyna prace nad numerem 5 zeszytu.

W związku z powyższym zapraszam wszystkich zainteresowanych do nadsyłania swoich publikacji na adres aneta.kaminska-nawrot@apsl.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do lipca 2020 r.

Jednocześnie bardzo proszę do stosowania się do wymogów edytorskich, które umieszczone są na stronie internetowej.

Wytyczne dla autorów

Przeczytaj więcej na temat Rozpoczęcie prac nad 5 numerem zeszytu