Kontakt

DANE TELEADRESOWE
Adres
Instytut Bezpieczeństwa i Socjologii
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22A bud. 5a, p. 7
Słupsk, 76-200

Godziny
Poniedziałek-Piątek: 8:00–13:00

@: zeszyty-bn@apsl.edu.pl

GŁÓWNY KONTAKT
dr Aneta Kamińska-Nawrot
@: aneta.kaminska-nawrot@upsl.edu.pl


POMOC TECHNICZNA
mgr Magdalena Szydłowska
@: magdalena.szydlowska@upsl.edu.pl