Kontakt

DANE TELEADRESOWE
Adres
Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22A bud. 5a, p. 7
Słupsk, 76-200

Godziny
Poniedziałek—piątek: 8:00–13:00

@: zeszyty-bn@apsl.edu.pl

GŁÓWNY KONTAKT
dr Aneta Kamińska-Nawrot
@: aneta.kaminska-nawrot@apsl.edu.pl


POMOC TECHNICZNA
mgr inż. Mariusz Terebecki
Telefon: +48 59 840 54 08
@: mariusz.terebecki@apsl.edu.pl