BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI GLOBALNYM WYZWANIEM XXI WIEKU
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Słowa kluczowe

information security
threats to the infosphere
information ecology bezpieczeństwo informacji
zagrożenia infosfery
ekologia informacji

Jak cytować

Babik, W. (2023). BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI GLOBALNYM WYZWANIEM XXI WIEKU. Studia Nad Bezpieczeństwem, (7), 39–47. https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.003

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest bezpieczeństwo informacji potraktowane jako globalne wyzwanie XXI wieku. Powodem tego jest istnienie wielu współczesnych zagrożeń informacji, zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej, które stawiają informacje w niebezpiecznej sytuacji. Odpowiedzią na to wyzwanie jest m.in. ekologia informacji, której infoekologiczne wytyczne dotyczące tego jak uczynić informację bezpieczną w wymienionych sferach są godne uwagi. W wystąpieniu zostaną zaprezentowane odpowiednio skategoryzowane zagrożenia informacji, jak również infoekologiczne zasady bezpieczeństwa informacyjnego przydatne współczesnemu człowiekowi w obliczu wyzwań i zagrożeń cyberprzestrzeni.

https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.003
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Bibliografia

Babik, W., Ekologia informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

Babik, W., Kultura informacyjna – spojrzenie z punktu widzenia ekologii informacji, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2012, no. 2(28).

Batorowska, H., Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2012.

Batorowska, H., Bezpieczeństwo informacyjne w dyskurskie naukowym – kierunki badań, [in:] Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym, H. Batorowska, E. Musiał (eds.), Kraków 2017.

Bednarek, J., Społeczne kompetencje medialno-informacyjne w kontekście bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, [in:] Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, J. Bednarek (ed.), Wydanictwo Difin, Warszawa 2014.

Białas, A., Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.

Czerwiński, A., Krzesaj, M., Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007.

Fehler, W., O pojęciu bezpieczeństwa informacyjnego, [in:] Bezpieczeństwo informacyjne w XXI wieku, M. Kubiak, S. Topolewski, (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce–Warszawa 2016.

Górski, A., Informacja naukowa na tle przeobrażeń procesów komunikacji społecznej i jako wyzwanie gospodarki rynkowej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1997.

Hetmański, M., Świat informacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.

Kisilowska, M., Kultura informacji, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2016.

Klimek, G., Bezpieczeństwo informacji w perspektywie rozwoju Internetu rzeczy, [in:] Informacja – dobro publiczne czy prywatne?, A. Czerwiński, A. Jańdziak, M. Krzesaj (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016.

Kwieciński, M., Bezpieczeństwo informacji i biznesu. Zagadnienia wybrane, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010.

Liderman, K., Bezpieczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Lidermann, K., Bezpieczeństwo informacyjne. Nowe wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Materska, K., Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2017.

Pala, M., Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego, [in:] Bezpieczeństwo informacyjne w XXI wieku, M. Kubiak, S. Topolewski (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce–Warszawa 2016.

Sztompka, P., Zaufanie fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.

Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego, vol. 1–2, O. Wasiuta, R. Klepka (eds.), Kraków 2019.

Yourdon, E., Wojna na bity, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

Wawak, T. (ed.), Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i programami antykorupcyjnymi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2007.

Zawistowski, T., Bezpieczeństwo informacji. Suplement, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2011.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2022 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.