MIĘDZYNARODOWE PRAWO PUBLICZNE W DOBIE NOWYCH WYZWAŃ I NOWEGO TYPU KONFLIKTÓW
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Słowa kluczowe

international law
hybrid conflicts
aggression
internal and external security prawo międzynarodowe
konflikty hybrydowe
agresja
bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne

Jak cytować

Nowak, A., & Libuda, W. (2023). MIĘDZYNARODOWE PRAWO PUBLICZNE W DOBIE NOWYCH WYZWAŃ I NOWEGO TYPU KONFLIKTÓW. Studia Nad Bezpieczeństwem, (7), 49–58. https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.004

Abstrakt

W prawie międzynarodowym publicznym nie ma legalnej definicji wojny hybrydowej, ale to, co dzieje się na granicy Polski z Białorusią, można nazwać nowym typem konfliktu granicznego. Sytuacja na granicy Polski, Litwy i Łotwy ewoluuje w niebezpiecznym kierunku dla bezpieczeństwa tych krajów i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, ale jest to również kryzys humanitarny. Prawo międzynarodowe publiczne zawiera normy, które dają wskazówki, jakie kroki należy podjąć. Jednak rozwój sytuacji zależy od decyzji państw zaangażowanych w ten konflikt graniczny. Konflikt na wschodniej granicy Unii Europejskiej ma wiele aspektów. Niniejszy artykuł zawiera przegląd najważniejszych z nich. W artykule omówiono przepisy prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej oraz polskie rozwiązania krajowe związane z kryzysem migracyjnym. Konflikt ten pokazano w szerszej perspektywie innych działań hybrydowych stosowanych przez Rosję.

https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.004
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Bibliografia

Białoruskie służby zaatakowały polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej, https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/bia%C5%82oruskie-s%C5%82u%C5%BCby-zaatakowa%C5%82y-polskich-funkcjonariuszy-stra%C5%BCy-granicznej/ar-AAW4JW0?li=BBr5KbO, [accessed: 13.07.2021].

Bilal, A., Hybrid Warfare – New Threats, Complexity, and ‘Trust’ as the Antidote, https://www.nato.int/docu/review/articles/2021/11/30/hybrid-warfare-new-threats-complexity-andtrust-as-the-antidote/index.html, [accessed: 15.09.2022].

Fiłończuk, R., Zakaz zbliżania się do granicy polsko-białoruskiej na 200 metrów nie będzie przedłużony, https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8621162,bialoruszakaz-zblizania-sie-do-granicy.html, [accessed: 01.10.2021].

Grupa Granica: Nieprzytomny nastolatek leży od dwóch dni pod granicą, po stronie Białorusi, https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,28332360,grupa-granica-nieprzytomny-nastolatek-lezy-od-dwoch-dni-pod.html, [accessed: 08.12.2021].

Hoffman, F.G., “Hybrid vs. compound war”, Armed Forces Journal, http://armedforcesjournal.com/hybrid-vs-compound-war/, [accessed: 10.07.2022].

Hoffman, F., Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. Arlington, Virginia: Potomac Institute for Policy Studies, 2007, https://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf, [accessed: 10.09.2022].

Ograniczony dostęp migrantów do procedury uchodźczej w Polsce. Informacje RPO dla Specjalnego Sprawozdawcy ONZ, https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/ograniczony-dostepmigrantow-do-procedury-uchodzczej-informacje-rpo-dla-sprawozdawcy-onz, [accessed: 10.09.2022].

„Płot” na granicy z Białorusią ukończony. Ostatni odcinek przechodzi odbiór, https://www.money.pl/gospodarka/plot-na-granicy-z-bialorusia-ostatecznie-ukonczony-ostatni-odcinek-przechodzi-odbior-6904368464075648a.html, [accessed: 04.07.2022].

Wiceszef MSZ: Polscy dziennikarze mogą jechać na Białoruś i stamtąd relacjonować kryzys na granicy, https://www.rp.pl/polityka/art19087821-wiceszef-msz-polscy-dziennikarze-moga-jechac-na-bialorus-i-stamtad-relacjonowac-kryzys-na-granicy, [accessed: 15.08.2022].

Wstrzymać stosowanie pushbacków i wydawanie postanowień o opuszczeniu terytorium RP na granicy polsko-białoruskiej. RPO pisze do MSWiA, https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/RPO-wstrzymac-stosowanie-push-backow-granica-bialorus, [accessed: 10.09.2022].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2023 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.