TERRORYZM WSPÓŁCZESNYM ZAGROŻENIEM DLA PRAWIDŁOWEJ EGZYSTENCJI LUDZI NA ŚWIECIE
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Słowa kluczowe

terrorism
security
threat
refugees terroryzm
bezpieczeństwo
zagrożenie
uchodźcy

Jak cytować

Jurek, K. (2023). TERRORYZM WSPÓŁCZESNYM ZAGROŻENIEM DLA PRAWIDŁOWEJ EGZYSTENCJI LUDZI NA ŚWIECIE. Studia Nad Bezpieczeństwem, (7), 59–67. https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.005

Abstrakt

Terroryzm to jedno z największych zagrożeń na całym świecie. Naukowcy, w tym ludzie powiązani z polityką jak i mediami, oczekują kolejnych ruchów organizacji takich jak Al-Kaida czy Hamas lub ISIS. Należy pamiętać, że wydarzenia z dnia 11 września 2001 roku ożywiły wszelakie rozmowy o terroryzmie i ich skutkach nie tylko w USA ale i na całym świecie. Powodem takowych rozmów było nic innego jak zamach na WTC. Owy incydent pokazał i uświadomił wszystkim, że terroryzm to nie jest zagrożenie lokalne a globalne. Terroryzm samobójczy przestał poniekąd być już aż tak wielkim problemem jak kilka lat temu, a sami terroryści poszli z duchem czasu i zaczęli działać poprzez manipulacje w internecie jak i na giełdach papierów wartościowych, ażeby rozbić gospodarkę od środka. Sam terroryzm ma powiązania z polityką i na nią oddziałuje. Organizacje terrorystyczne nie mają żadnych korelacji z istniejącymi prawami międzynarodowymi jak i zarządzeniami wewnątrz danego kraju. Można stwierdzić, że działania terrorystyczne przejawiają się poprzez pewne ustalenia wewnątrz danej organizacji terrorystycznej i są one dla członków najważniejsze, aby osiągnąć wyznaczone cele.

https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.005
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Bibliografia

Dietl, W., Hirschmann, K., Tophoven, R., Terrorism, Warsaw 2009.

Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1993.

Jałoszyński, K., Terroryzm czy terror kryminalny w Polsce?, Warszawa 2001.

Jałoszyński, K., Współczesny wymiar antyterroryzmu, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2008.

Machowski, A., Zagrożenia bioterroryzmem: dydaktyczno-prewencyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem społecznym, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2008.

Miłkowski, T., Machcewicz, P., Historia Hiszpanii, Wrocław 1998.

Mroziewicz, K., Moc, niemoc i przemoc, Bydgoszcz–Warszawa 2005.

Muszyński, J., Istota terroryzmu politycznego, [in:] Terroryzm polityczny, J. Muszyński (ed.), Warszawa 1981.

Pawłowski, A., Terroryzm w Europie w XIX–XX wieku, Zielona Góra 1980.

Piątkowski, P., Terroryzm. Nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa, Warszawa 1996.

Stemplowski, R., Transnational harmonisation of security and development will reduce transnational terrorism, “Polish Diplomatic Review” 2001, vol. 1, no. 3(3).

Szafrańska, E., Bezpieczeństwo państwa w kontekście zagrożeń terrorystycznych, [in:] Wojna z terroryzmem w XXI wieku, B. Hołyst, K. Jałoszyński, A. Letkiewicz (eds.), Szczytno 2009.

Wasserman, J., Templars and Assassins. Two secret orders – the Christian Templars and the Muslim Assassins, Warsaw 2007.

Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2023 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.