WPŁYW ROSYJSKIEJ PROPAGANDY I DEZINFORMACJI NA POLSKĄ KULTURĘ POLITYCZNĄ W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Słowa kluczowe

propaganda
disinformation
political culture
information warfare propaganda
dezinformacja
kultura polityczna
wojna informacyjna

Jak cytować

Pawlak, P. (2023). WPŁYW ROSYJSKIEJ PROPAGANDY I DEZINFORMACJI NA POLSKĄ KULTURĘ POLITYCZNĄ W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ. Studia Nad Bezpieczeństwem, (7), 69–81. https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.006

Abstrakt

Współczesna debata polityczna – publiczna i indywidualna – ulega postępującej degradacji, czego przykładem jest rosnący problem mowy nienawiści, fake newsów, manipulacji itp. Przeniesienie tej debaty do sieci – dodatkowo wzmocnione okresem pandemii – skutkuje zwiększonym zaangażowaniem dotychczas relatywnie biernych obywateli. Najpoważniejszym obecnie, choć de facto niemłodym problemem, wpływającym na stan rodzimej kultury politycznej jest dezinformacja i propaganda Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza ta jej część skierowana bezpośrednio przeciwko Polsce i jej społeczeństwu. Paradoksalnie jednak, obok zdecydowanie negatywnych aspektów rosyjskiej propagandy, obserwuje się zjawisko aktywizacji politycznej Polaków. Obszarem tej aktywizacji jest Internet, za pośrednictwem którego odbywa się proces umacniania „partycypacyjnego” (pożądanego dla demokracji) modelu kultury politycznej. Tekst jest refleksją nad obecnym stanem kultury politycznej i jej rolą w niwelowaniu kryzysu demokracji.

https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.006
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Bibliografia

Aro, J., Putin’s Trolls, Krakow 2020.

Dijk, van J., The Network Society, London 2012.

Dugin, A., The concept of network wars, [in:] “Geopolitics”, 2, 1(2), Częstochowa 2009.

Dugin, A., Essay on geopolitics. Russia’s geopolitical future, Moscow 1999.

Dugin, A., Postmodern geopolitics. Time of new empires, essays on geopolitics of the 21st century, Sankt-Petersburg 2007.

Głowiński, M., Jak nie dać się propagandzie, Warszawa 2016.

Gumilov, L., From Rus to Russia, Krakow 2004.

Jankowicz, N., How to Lose the Information War: Russia, Fake News, and the Future of Conflict, London 2020.

Krotoski, A., Virtual Revolution, Parts 1–4, BBC [documentary], London 2010.

Kupiecki, R., Chłoń T., Bryjka F., Platform for counteracting disinformation. Building social resilience research and education, Warsaw 2020.

Miloš, G., Mlejnková, P., Challenging Online Propaganda and Disinformation in the 21st Century, Cham (Switzerland) 2021.

Mouffe, Ch., The Paradox of Democracy, Wrocław 2005.

Pawlak, P., The nature of political discussion on news portals. A case study, [in:] ‘Studia Europaea Gnesnensia’, Poznań–Gniezno 2016, vol. 13.

Pawlak, P., Socializing political discussions using the example of the Internet: aggression and the search for compromise – a case study, [in:] “News of Irkutsk State University. Psychology Series”, Irkutsk 2014, no. 9.

Pawlak, P., War rhetoric in virtual space. Analysis of the content of the commentary layer of Polish news portals, [in:] “Wojna/pokój humanistyka wobec wyzwań współczesności”, R. Sapeńko, P. Pochyły (eds.), Zielona Góra 2017.

Radkiewicz, P., Authoritarianism and Ockham’s razor, Warsaw 2012.

Rosicki, R., Rosicki, G., Significance of the Nord Stream gas pipeline for Poland, [in:] “Internal Security Review” 2012, no. 4.

Siemieński, J., Kultura polityczna wieku XVI, Kraków 1932.

Stoppel, A., War in the net, or the other face of war in Ukraine, [in:] “Scientific and Methodical Review: Education for Security” 2021, no. 4 (53), Poznań 2022.

Trienin, D., Russia, Washington 2019.

Wolski, J., <https://twitter.com/wolski_jaros>.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2023 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.