DYNAMIKA ZMIAN TOŻSAMOŚCI POLITYCZNEJ UKRAIŃCÓW W WYNIKU WOJNY Z ROSJĄ
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Słowa kluczowe

Russian-Ukrainian war
Ukrainian identity
identity politics in Ukraine wojna rosyjsko-ukraińska
tożsamość ukraińska
polityka tożsamościowa na Ukrainie

Jak cytować

Valevskyi, O. (2023). DYNAMIKA ZMIAN TOŻSAMOŚCI POLITYCZNEJ UKRAIŃCÓW W WYNIKU WOJNY Z ROSJĄ. Studia Nad Bezpieczeństwem, (7), 83–93. https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.007

Abstrakt

Wojskowa inwazja Rosji na Ukrainę stała się impulsem, który radykalnie przyczynił się do konsolidacji społeczeństwa ukraińskiego i ukształtowania nowych wartościowych struktur tożsamości obywateli. Wciąż trwają ogromne przemiany w świadomości społecznej ukraińskiego społeczeństwa, spowodowane agresją wojskową. Wyniki badań socjologicznych wskazują, że w świadomości społecznej odnotowano istotne przemiany wartości, których treść daje podstawy do stwierdzenia, że zachodzi proces kształtowania się nowych struktur tożsamości społeczno-kulturowej. Istnieje zatem potrzeba zbadania dynamiki zmian politycznych i wartościowych postaw świadomości społecznej w warunkach oporu wobec agresji wojskowej Federacji Rosyjskiej. Zadaniem badawczym jest określenie kierunku kształtowania się nowych komponentów tożsamości w warunkach agresji wojskowej. Również istnieje pilna potrzeba zbadania koncepcyjnych podstaw kształtowania się odnowionej tożsamości w okresie powojennym, która będzie miała na celu przywrócenie ekonomicznych i społecznych podstaw społeczeństwa. Dlatego należy zwrócić uwagę na określenie strategicznych kierunków polityki tożsamościowej w okresie powojennym. Uzyskane wnioski będą przydatne w kształtowaniu państwowej polityki tożsamościowej, która jest istotna dla społeczeństwa ukraińskiego w kontekście realizacji państwowego kursu integracyjnego z UE.

https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.007
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Bibliografia

Eighth national survey: Ukraine in war conditions (April 6, 2022). Sociological group "Rating&quot, https://ratinggroup.ua/research/ukraine/vosmoy_obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_6_aprelya_2022.html, [accessed: 22.08.2022].

Fukuyama, F., A Country of Their Own. Liberalism Needs the Nation. Foreign Affairs, May/June 2022, https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-04-01/francis-fukuyama-liberalism-country?check_logged_in=1&utm_medium=promo_email&utm_source=lo_flows&utm_campaign=registered_user_welcome &utm_term=email _1& mp;utm_content=20220505, [accessed: 22.08.2022].

Ministry of Culture and Information Policy: 2022 victories and plans for 2023, 30 December 2022, https://mkip.gov.ua/news/8390.html, [accessed: 22.08.2022].

Ninth National Survey: Assessments of International Partnerships. Sociological group "Rating" 26 April 2022, https://ratinggroup.ua/research/ukraine/dev-yatyy_obschenacionalnyy_opros_ocenki_mezhdunarodnogo_partnerstva_26_aprelya_2022.html, [accessed:

08.2022].

Opportunities and obstacles on the path of democratic transition of Ukraine, Kyiv International Institute of Sociology, 20.09.2022, https://kiis.com.ua/materials/pr/20220920_o/August%202022_wartime%20survey%20Public%20fin%20UKR.pdf, [accessed: 22.08.2022].

Onyshchenko V. De-Russification and decommunization of names: how Ukrainian cities are changing, https://transparentcities.in.ua/articles/derusyfikatsiia-ta-dekomunizatsiia-nazv-yak-zminiuiutsia-ukrainski-mista, [accessed: 22.08.2022].

Public opinion in Ukraine after 10 months of war. Kyiv International Institute of Sociology, 15.01.2023, https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1175&page=1, [accessed: 22.08.2022].

Seventeenth nationwide survey: identity, patriotism, values Sociological group "Rating", (August 17-18,2022), https://ratinggroup.ua/research/ukraine/s_mnadcyate_zagalnonac_onalne_opituvannya_dentichn_st_patr_otizm_c_nnost_17-18_serpnya_2022.html, [accessed: 22.08.2022].

Should Ukraine fulfill all the requirements of the EU in order to join as soon as possible? Kyiv International Institute of Sociology, July 2022, https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1126&page=4, [accessed: 01.09.2022].

The Law of Ukraine "On the Basic Principles of State Policy in the Field of Affirming Ukrainian National and Civil Identity&quot, https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1585134, [accessed: 22.08.2022].

The content of general secondary education curricula has been updated. Ministry of Education and Science of Ukraine, 16 August 2022, https://mon.gov.ua/ua/news/onovleno-zmist-navchalnih-program-zso, [accessed: 22.08.2022].

Tenth National Survey: Ideological Markers of War 27 April 2022. Sociological group"Rating&quot, https://ratinggroup.ua/research/ukraine/desyatyy_obschenacio nalnyy_opros_ideologiches kie_markery_voyny_27_aprelya_2022.html, [accessed: 22.08.2022].

Twentieth national survey: foreign policy attitudes of the population (January 14-16, 2022),

Sociological group "Rating&quot, https://ratinggroup.ua/research/ukraine/dvadcyate_zagalnonac_onalne_opituvannya_zovn_shnopol_tichn_nastro_naselennya_14-16_s_chnya_2023.html, [accessed: 22.08.2022].

Zelenko, G., Kononenko, N., How Russian military aggression changed the political identity of Ukrainians, National Security and Defence, no. 3–4, 2022.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2023 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.