POLITYKA FINANSOWA I GOSPODARCZA UKRAINY W WARUNKACH WOJNY Z ROSJĄ: AKTUALNE PROBLEMY I PERSPEKTYWY ROZWOJU
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Słowa kluczowe

financial and economic policy of Ukraine
war
currency exchange rate
export
import
unemployment polityka finansowa i gospodarcza Ukrainy
wojna
kurs wymiany walut
eksport
import
bezrobocie

Jak cytować

Dombrovska, S., & Shvedun, V. (2023). POLITYKA FINANSOWA I GOSPODARCZA UKRAINY W WARUNKACH WOJNY Z ROSJĄ: AKTUALNE PROBLEMY I PERSPEKTYWY ROZWOJU. Studia Nad Bezpieczeństwem, (7), 95–104. https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.008

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na analizie bieżących problemów polityki finansowej i gospodarczej Ukrainy w warunkach wojny z Rosją. Autorki podkreślają, że wyzwania logistyczne związane z wojną nadal obciążają gospodarkę, szczególnie te związane z funkcjonowaniem portów, sieci transportowych i infrastruktury energetycznej. Wojna zaburzyła równowagę na rynku walutowym i bezprecedensowy wzrost deficytu budżetowego. Dochody podatkowe były ograniczone z powodu malejącej aktywności gospodarczej. Autorki proponują perspektywy dalszego rozwoju polityki finansowej i gospodarczej Ukrainy,
w szczególności import towarów luksusowych może być dobrą alternatywą dla bezpośredniej konwersji środków na walutę obcą. Już teraz zauważalne jest wprowadzenie różnych ograniczeń dotyczących importu i zakupu aktywów walutowych. Środki te już zaczynają być stosowane, ale należy je rozszerzyć i pogłębić. Konieczne jest również ograniczenie chęci ludzi do oszczędzania, ponieważ w warunkach niestabilności oszczędności nieuchronnie wpłyną do waluty.

https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.008
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Bibliografia

Barakchian, S., Crowe, C., Monetary Policy Matters: Evidence from New Shocks Data, “Journal of Monetary Economics” 2013, vol. 60(8).

Blasselle, A., Poissonnier, A., The Taylor Principle Is Valid Under Wage Stickiness, “Journal of Macroeconomics”, vol. 16(2).

Cloyne, J., Hürtgen, P., The Macroeconomic Effects of Monetary Policy: A New Measure for the United Kingdom, “American Economic Journal: Macroeconomics” 2016, vol. 8(4).

Strulik, H., Capital Tax Reform. Corporate Finance and Economic Growth and Welfare, “Journal of Economic Dynamics and Control” 2003, vol. 28(3).

LeManh Vu, Suruga Terukazu, Foreign Direct Investment Public Expenditure and Economic Growth: The Empirical Evidence for the Period 1970–2001, “Applied Economics Letters” 2005, vol. 12(1).

Mamatzakis, E.C., The Dynamic Responses of Growth to Tax Structure for Greece, “Applied Economics Letters” 2005, vol. 12(3).

Varoufakis, Y., Creditors uninterested in getting their money back: dissolving the eurozone paradox. “Journal of Australian Political Economy” 2016, vol. 77.

https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income, [accessed: 17.02.2022].

https://www.imf.org, [accessed: 17.02.2022].

https://rev.org.ua/finansovo-ekonomichna-politika-ukra%D1%97ni-pid-chas-vijni, [accessed: 15.02.2022].

https://www.ukrstat.gov.ua, [accessed: 10.02.2022].

https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022, [accessed: 07.02.2022].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2023 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.