MECHANIZMY INFORMATYZACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DZIAŁAŃ WOJSKOWO-POLITYCZNYCH
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Słowa kluczowe

informatisation
public administration
mechanisms
military-political activities informatyzacja
administracja publiczna
mechanizmy
działania wojskowo-polityczne

Jak cytować

Rozhko, V., & Streltsov, V. (2023). MECHANIZMY INFORMATYZACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DZIAŁAŃ WOJSKOWO-POLITYCZNYCH. Studia Nad Bezpieczeństwem, (7), 105–111. https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.009

Abstrakt

Autorzy zauważają, że informatyzacja administracji publicznej działalności wojskowo-politycznej ma na celu stworzenie warunków zapewniających bardziej efektywne wykorzystanie informacji w celu osiągnięcia najlepszych wyników jej funkcjonowania, a mianowicie zwiększenie efektywności dostępu do zasobów informacyjnych; określenie lepszych parametrów i cech sytuacji wojskowo-politycznej, opracowanie i ocenę różnych alternatyw dla rozwiązań wojskowo-politycznych; zintensyfikowanie i usprawnienie organizacji interakcji informacyjnych między podmiotem a przedmiotem polityki wojskowej, wykorzystanie modeli matematycznych do podejmowania decyzji wojskowo-politycznych.

https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.009
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Bibliografia

Dandeker, C., New times for the military: Some sociological remarks on the changing role and structure of the armed forces of the advanced societies, “The British Journal of Sociology” 1994.

Garrison, D.R., Online community of inquiry review: social, cognitive, and teaching presence issues, “J. Asynchron. Learn. Netw“ 2007, 11.

Horbyk, R., The war phone: mobile communication on the frontline in Eastern Ukraine, Digi War 2002, 3.

Mann, R., Beyond the military sphere, “Media History” 2013.

Kirschner, P.A., Sweller J., & Clark R.E., Why Minimally Guided Teaching Techniques Do Not Work: A Reply to Commentaries, “Educational Psychologist” 2007, 42(2).

Martin, A., Digital literacy and the digital society, “Digital Literacies Concepts Policies Practices” 2008.

Martsenyuk, T., Gender and Revolution in Ukraine: Women’s Participation in Euromaidan Protests of 2013–2014, “Perspectives on Europe” 2014, 44(2).

Parviainen, P., Tihinen M., Kääriäinen J. &Teppola S., Tackling the digitalization challenge: How to benefit from digitalization in practice, “International Journal of Information Systems and Project Management” 2017, 5(1).

Trantopoulos, K., von Krogh, G., Wallin M. W. &Woerter, M., External knowledge and information technology: Implications for process innovation performance, “MIS Quarterly” 2017, 41(1).

Westerman, G. & Bonnet, D., Revamping your business through digital transformation, “MIT Sloan Management Review” 2015, 56(3).

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2023 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.