POZWOLENIE NA BROŃ PALNĄ W CELACH OCHRONY OSOBISTEJ
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Słowa kluczowe

fire arms
personal protection
permit
danger do life
ammunition broń palna
ochrona osobista
pozwolenie
zagrożenie życia
amunicja

Jak cytować

Kania, M. (2023). POZWOLENIE NA BROŃ PALNĄ W CELACH OCHRONY OSOBISTEJ. Studia Nad Bezpieczeństwem, (7), 127–137. https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.011

Abstrakt

Pozwoleniem na broń, które najtrudniej w Polsce zdobyć jest pozwolenie na broń do ochrony osobistej. Główną przesłanką odrzucającą większość wniosków w wydziale postępowań administracyjnych Komend Wojewódzkich Policji jest zapis o udokumentowaniu stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia i/lub mienia. Kwestia właściwego udokumentowania nie jest taka oczywista.

https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.011
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Bibliografia

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Dz.U. (Journal of Laws) 1997, no. 78, item 483, as amended.

On arms and ammunition Act of 21 May 1999, Dz. U. (Journal of Laws) 1999, no. 52 item 549, as amended.

Code of Administrative Procedure Act of 14 June 1960, Dz. U. (Journal of Laws) 1960, no. 30 item 168, as amended.

Judgment of the WSA in Warsaw of 30.03.2012, ref. no. file II SA/Wa2603/11.

Judgment of the WSA in Warsaw of 21.08.2012, ref. no. II SA/Wa 935/12.

Judgment of the WSA in Warsaw of 29.08.2013, II SA/Wa 739/13, LEX, no. 1367770.

Judgment of the WSA in Warsaw of 06.06.2014, ref. no. II OSK 32/13.

Judgment of the WSA in Warsaw of 06.11.2014, ref. no. II SA/Wa1188/14.

Judgment of the WSA in Warsaw of 13.06.2012, ref. no. II SA/Wa621/12.

Judgment of the WSA in Warsaw of 26.02.2014, ref. no. II SA/Wa2068/13.

Judgment of the WSA in Warsaw of 25.07.2014, ref. no. II SA/Wa893/14.

Judgment of the WSA in Warsaw of 25.06.2015, ref. no. II OSK2836/13.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2023 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.