INTELIGENTNE SPOŁECZEŃSTWO, EDUKACJA. NOWE FORMUŁY EDUKACJI „SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” W ŚWIETLE PRAWA POLSKIEGO I UE
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Słowa kluczowe

education
information society
new technologies
cyber threats
robotisation
computerisation
cyberspace
artificial intelligence edukacja
społeczeństwo informacyjne
nowe technologie
cyberzagrożenia
robotyzacja
komputeryzacja
cyberprzestrzeń
sztuczna inteligencja

Jak cytować

Czerw, D. (2023). INTELIGENTNE SPOŁECZEŃSTWO, EDUKACJA. NOWE FORMUŁY EDUKACJI „SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” W ŚWIETLE PRAWA POLSKIEGO I UE. Studia Nad Bezpieczeństwem, (7), 159–173. https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.013

Abstrakt

Kwestia ta dotyczy rzeczywistości nowych technologii i usług społeczeństwa informacyjnego, które zapewniają społeczeństwu wiele korzyści zawodowych i społecznych, ale które niosą ze sobą również falę różnych zagrożeń. Mimo to, jako społeczeństwo informacyjne chętnie korzystamy z tych rozwiązań w niewyobrażalnym zakresie. Należy zatem zadać pytanie, czy jako społeczeństwo aspirujące do miana społeczeństwa 5.0 jesteśmy dostatecznie lub w ogóle wyedukowani w zakresie tych technologii, zarówno pod kątem płynących z nich korzyści, jak i potencjalnych niebezpieczeństw, np. cyberzagrożeń czy wpływu na nas i nasze otoczenie? Artykuł przedstawia analizę obecnych form edukacji w Polsce w 2021 r. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych i stawia pytanie, czy wraz z rozwojem rzeczywistości wypełnionej nowymi technologiami i w dobie przeładowania informacyjnego kładziemy wystarczający nacisk na edukację we wskazanym wymiarze?

https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.013
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Bibliografia

Ashton, K., That “Internet of Things”, 2009.

Babik, W., O natłoku informacji i związanym z nim przeciążeniu informacyjnym, [in:] Człowiek-Media-Edukacja, J. Morbitzer (ed.), Kraków 2010.

Eriksen, T.T., Tyranny of the Moment, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsaw 2003.

Goban-Klas, T., Media and Mass Communication. Theories and analysis of the press, radio, television and the Internet, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1999.

Krzysztofek, K., Understanding development from traditional societies to information societies, University of Silesia Publishing House, Katowice 2005.

Toffler, A., Toffler H., Budowa nowej cywilizacji, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1996.

Toffler, A., Future shock, Wydawnictwo Zysk i Ska, Poznań 1998.

https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report, [accessed: 08.12.2021].

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/psychologia-pracy-efektywna-praca-jakdlugo/xc545sz, [accessed: 14.12.2021].

https://sektor3-0.pl/blog/japonski-czlowiek-nowej-ery-czyli-spoleczenstwo-5-0/, [accessed: 03.01.2022].

https://siodo.pl/2020/10/, [accessed: 28.12.2021].

https://www.uke.gov.pl/akt/badanie-konsumenckie-dzieci-i-rodzicow-oraz-nauczycieli-2020,372.html, [accessed: 05.01.2022].

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/1097364,michal-wroczynski-w-rozmowie-z-magdalena-rigamonti-dzis-sztuczna-inteligencja-nie-wie-nawet-ze-w-grze-pokonala-czlowieka.html, [accessed: 06.01.2022].

On the Integrated Qualification System Act of 22 December 2015, Dz. U. (Journal of Laws) 2020, item 226, as amended.

On provision of electronic services Act of 18 July 2002, Dz. U. (Journal of Laws) 2020, item 344, as amended.

Labor Code Act of 26 Juni 1974, Dz. U. (Journal of Laws) 2020, item 1320, 2021, 1162, as amended.

Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, on the protection of natural persons in relation to the processing of personal data and on the free flow of such data and repealing Directive 95/46/EC.

Regulation of the Minister of National Education of 14 February 2017, on the basis of the program of preschool education and the program basis of general education for elementary school, including for students with intellectual disabilities of a moderate or severe, general education for secondary school, general education general education for a special school for special preparation for work and general education for a post-secondary school postsecondary school Dz. U. (Journal of Laws) 2017, item 356.

Regulation of the Minister of National Education of 3 April 2019, on framework educational plans for public schools, Dz. U. (Journal of Laws) 2019, item 639.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2023 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.