UNIA EUROPEJSKA JAKO AKTOR NOWOCZEŚNIE POJMOWANEGO BEZPIECZEŃSTWA
PDF
HTML
TIF

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo
integracja
grupy bojowe
traktaty
zarządzanie kryzysowe
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony safety
integration
combat group
treaties
crisis management
The Common Security and Defence Policy

Jak cytować

Zarobny, S. (2018). UNIA EUROPEJSKA JAKO AKTOR NOWOCZEŚNIE POJMOWANEGO BEZPIECZEŃSTWA. Studia Nad Bezpieczeństwem, (3), 111-132. https://doi.org/10.34858/snb.3.2018.007

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę genezy procesu integracyjnego w Europie Zachodniej, a ściślej powstania Unii Europejskiej. Jej głównym motorem napędowym w obszarze bezpieczeństwa europejskiego jest Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Autor w sposób syntetyczny przedstawia jej genezę, proces ewolucyjny, funkcjonowanie oraz jej zadania od 1992 r., czyli od podpisania Traktatu w Maastricht, aż do dnia dzisiejszego.
https://doi.org/10.34858/snb.3.2018.007
PDF
HTML
TIF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.