PRAWNE ASPEKTY APOLITYCZNOŚCI POLICJI

LEGAL ASPECTS OF POLICE POLITICAL NEUTRALITY

  • Michał Kruk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Abstract

Problematyka apolityczności stanowi interesujące zagadnienie dotyczące przepisów prawnych regulujących pracę funkcjonariuszy Policji. W artykule poddano analizie pojęcie apolityczności w ujęciu prawnym, zwłaszcza jego funkcjonowanie w prawie policyjnym. Wyodrębniono w nim istotę apolityczności, zestawiając ją z zagadnieniem apartyjności, jak również dokonano jej egzemplifikacji w kontekście funkcjonowania praw człowieka.


 


Police political neutrality can be interpreted in many areas of science as it is an interdisciplinary issue in the literature. On the basis of the science of safety, the issue should be positioned primarily in the legal and functional field. In the legal sense police political neutrality is a principle – a legal rule which obliges particular professional groups of police officers not to demonstrate the natural need to participate in political life, especially in a country with a democratic political system which enables the principle of freedom of expression. Police political neutrality is expressed mainly in non-partisanship – a lack of affiliation with a political party, which in this case is the statutory ban on the involvement of police officers in political parties. The international nature of the rule and its practical application emphasize the legitimacy of the restriction of freedom of expression and association in the name of fair and neutral performance of police officers’ duties, which is mostly reflected in the opinion forming title issue.

Published
May 23, 2019
How to Cite
KRUK, Michał. PRAWNE ASPEKTY APOLITYCZNOŚCI POLICJI. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 3, p. 145-160, may 2019. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/39>. Date accessed: 25 jan. 2021. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.3.2018.009.