FACEBOOK JAKO DETERMINANT UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNEGO

FACEBOOK, AS DETERMINANT OF BEHAVIORAL ADDICTION

Abstract

Współcześnie to już nie tylko przemoc czy przestępczość klasyfikują się do nieprawidłowych zachowań – ten wachlarz znacznie się rozszerzył o zachowania określane jako behawioralne. Zagadnienie to jest niezwykle złożone, dlatego że nie ma jednoznacznego określenia, czym jest, a czym nie jest tzw. uzależnienie behawioralne. Celem badań było określenie poziomu aktywności i uzależnienia od portalu społecznościowego Facebook, klasyfikowanego do wskazanego uzależnienia.


 


Nowadays it is not only violence or crime which are classified as incorrect. There is a wide range of actions extended by behavioral ones. This issue is very complex because there is no clear-cut definition of what behavioral addiction is and what it isn’t. The aim of the research is to define the level of use and addiction to social media, e.g. Facebook.

Published
Jun 25, 2020
How to Cite
ZBROSZCZYK, Dorota; ZAREMBA, Katarzyna. FACEBOOK JAKO DETERMINANT UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNEGO. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 4, p. 141–150, june 2020. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/54>. Date accessed: 29 nov. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/SNB.1.2019.010.