PAŃSTWA EUROPY ŚRODKOWEJ W STAŁEJ WSPÓŁPRACY STRUKTURALNEJ WPBIO UNII EUROPEJSKIEJ
PDF
TIF
HTML

Słowa kluczowe

CSDP
defense
military cooperation
PESCO obrona
PESCO
WPBiO UE
współpraca wojskowa

Jak cytować

Ciupiński, A. (2020). PAŃSTWA EUROPY ŚRODKOWEJ W STAŁEJ WSPÓŁPRACY STRUKTURALNEJ WPBIO UNII EUROPEJSKIEJ. Studia Nad Bezpieczeństwem, (5), 105-118. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.007

Abstrakt

Pod wpływem zewnętrznych zagrożeń oraz napięć w stosunkach międzynarodowych Unia Europejska podjęła środki prowadzące do wzmocnienia współpracy państw członkowskich w sferze bezpieczeństwa. Począwszy od 2016 r. Rada Europejska podjęła decyzję o aktywowaniu stałej współpracy strukturalnej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (PESCO) – 22 czerwca 2017 r. Do listopada 2019 r. przyjęto do realizacji 47 programów, prowadzących do doskonalenia europejskiego systemu bezpieczeństwa. Dla Europy Środkowej najważniejszy jest „przerzut wojsk” (Military Mobility). Jego celem jest niezakłócone przemieszczenie wojsk i sprzętu pomiędzy wewnętrznymi granicami UE. Dla Polski istotne znaczenie ma także projekt ESSOR, dotyczący technologii bezpiecznej łączności radiowej wspólnych, europejskich wojsk. Rozwijany jest także system ruchomych platform precyzyjnej artylerii, wzmacniający zdolności bojowe UE (EuroArtillery). Państwa UE budują także zdolności szybkiego przeciwdziałania zagrożeniom cybernetycznym oraz reagowania na incydenty w cyberprzestrzeni. Kilka państw wschodniej flanki przewodzi zaproponowanym przez siebie projektom.

https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.007
PDF
TIF
HTML

Bibliografia

Bezpieczna Europa w lepszym świecie. Europejska Strategia Bezpieczeństwa, Bruksela, 2003.

Budżet UE: wzmocnić potencjał UE w zakresie bezpieczeństwa i obronności, Strasburg, 13.06.2018.

Ciupiński A., Soja M., Europejska unia bezpieczeństwa i obrony. Struktury. Wizje Perspektywy, Warszawa 2020.

Dokument koncepcyjny: Zdolności planowania operacyjnego i prowadzenia misji i operacji w dziedzinie WPBiO, Bruksela 2017.

Gotkowska J., Czym jest PESCO? Miraże europejskiej polityki bezpieczeństwa, Warszawa 2018.

Komunikat Komisji Europejskiej; o utworzeniu Europejskiego Funduszu Obronnego, Bruksela, COM(2017)295.

Lesińska M. Stępniewski T., Granice Unii Europejskiej i europejska polityka sąsiedztwa, „Politeja” nr 2(41), 2016.

Mills C., EU Defence: the realisation of Permanent Structured Cooperation (PESCO), „BRIEFING PAPER”, Number 8149, 12.12.2017.

Wspólna wizja wspólne działanie: Silniejsza Europa. Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Bruksela 2016.

https://club.bruxelles2.eu/2018/06/huit-pays-adherent-a-linitiative-europeenne-dintervention-demmanuel-macron) [5.07.2018].

https://www.defence24.pl/powstana-brytyjsko-nordycko-baltyckie-sily-reagowania-bez-polski.

Conclusions du Conseil sur la sécurité et la défense dans le contexte de la stratégie globale de l’UE, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters- homepage/15148/eu-global-strategy-implementation-plan-on-security-and -defence_en [5.07.2018].

https://www.euractiv.fr/section/avenir-de-l-ue/news/commission-to-table-eu-external-border-proposal-by-september_ 116199551 [3.09.2018].

https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/for-tomorrow-eu-will-spend-more-on-border-and-migration-control [5.07.2018].

European Union approved Lithuania’s initiative to form EU rapid cyber-incident response, https://kam.lt/en/news_1098 [10.01.2018].

http://fotyga.pl/2018/03/anna-fotyga-on-the-ecs-action-plan-on-military-mobility [5.06.2018].

https://www.globalresearch.ca/the-militarization-of-the-european-union-schengen-area-handed-over-to-us-nato-forces/5634742 [5.07.2018].

http://www.mon.gov.pl/polska-w-nato/instytucje-nato-w-polsce/grupa-integracyjna-sil-nato-w-polsce- [2017.07.19].

http://www.nowastrategia.org.pl/gen-ben-hodges-odsiecz-polsce-z-usa-w-ciagu-5-dni [5.07.2018].

https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2017-09-04/cwiczenia-zapad-2017-wojna-na-razie-informacyjna [5.07.2018].

https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2017-09-04/cwiczenia-zapad-2017-wojna-na-razie-informacyjna [10.01.2018].

The European Union is stepping up efforts to improve military mobility, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4385_en.htm [5.07.2018].

https://www.presstv.com/Detail/2017/11/11/541777/European-Union-EU-military-movement-NATO-Russian-threat-European-Transport- [10.01.2018].

http://www.radmor.com.pl/pol/Aktualnosci/ESSOR-informacja-prasowa [5.07.2018].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.