EWOLUCJA BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE NA POCZĄTKU XXI WIEKU. WYBRANE ASPEKTY
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Słowa kluczowe

security
international security
evolution of international security bezpieczeństwo
bezpieczeństwo międzynarodowe
ewolucja bezpieczeństwa międzynarodowego

Jak cytować

Żebrowski, A. (2023). EWOLUCJA BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE NA POCZĄTKU XXI WIEKU. WYBRANE ASPEKTY. Studia Nad Bezpieczeństwem, (7), 5-24. https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.001

Abstrakt

Bezpieczeństwo jest zjawiskiem, które podlega ciągłej ewolucji. Początek XXI wieku przyniósł wiele zmian w dziedzinie bezpieczeństwa. Wpływ na to miały m.in. zmiany cywilizacyjne, rozwój technologii oraz zmiana mentalności społeczeństwa i polityków. W pierwszej części artykułu wskazano pojęcie bezpieczeństwa oraz zarys historyczny zmian w bezpieczeństwie międzynarodowym. Następnie wymieniono czynniki, które miały istotny wpływ na zmiany w ewolucji bezpieczeństwa w Europie, a następnie scharakteryzowano obecną sytuację w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego.

https://doi.org/10.34858/SNB.7.2022.001
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Bibliografia

Błonko, K., Contractors in the face of Temida, ‘Komandos’ 2009, no. 12.

Dworecki, S., From conflict to war, BUWIK Publishing House, Warsaw 1996.

Gołębiewski, J., National security of the Republic of Poland, [in:] Universal rescue system and defence and national security, “Zeszyt Problemowy Towarzystwo Wiedzy Obronnej” 1999, no. 1.

Gołębiewski, J., Bezpieczeństwo Polski – aspekt międzynarodowy, „Myśl Wojskowa” 2000, no. 5.

Kaczmarek, J., Models of European security, „Zeszyt Problemowy Towarzystwo Wiedzy Obronnej” 1998, no. 2.

Kozub, M., Strategic security environment in the first years of the 21st century, AON Publishing House, Warsaw 2009.

Kobieracka, A., Shanghai Cooperation Organisation as one of the forms of multifaceted cooperation between Russia and the People’s Republic of China, “Polskie Studium Politologiczne” 2017, no. 8.

Łukaszewicz, A., Afghanistan and Iraq: the economic balance sheet of the war on terrorism, Warsaw 2010.

Nowacki, G., US and Russian Federation satellite reconnaissance, AON Publishing House, Warsaw 2002.

Pokruszyński, W., Bezpieczeństwo teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej, Józefów 2012.

Scahill, J., Blackwater, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2007.

Uesseler, R., War as a service. How private military companies destroy democracy, Warsaw 2008.

Witecka, M.S., Asymmetric threats and information technologies, “Issue Notebook of the Defence Knowledge Society”, 2011, no. 4.

Żebrowski, A., Wywiad i kontrwywiad XXI wieku, Wydawnictwo Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2010.

Żebrowski, A., Security and defence of the United States under President Trump, [in:] M. Winiarczyk-Kossakowska, S. Saletra-Półgrabi, P. Skorut (eds.), NATO w dwadzieścia lat po akcesji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JA, Warszawa 2020.

Bednarzak, T., Private military companies get rich from the war against ISIS, https://wiadomosci.wp.pl/prywatne-firmy-wojskowe-bogaca-sie-nawar-with-isis6025270123840129a, [accessed: 29.05.2020].

Dyner, A.M., The importance of private military companies in Russia’s foreign policy, PISM, 4 May 2018: https://www.pism.pl/publikacje/Znaczenie_prywatnych_firm_wojskowych_w_polityce_zagranicznej_Rosji, [accessed: 29.05.2020].

Lavrov: we will expel 10 US diplomats, ambassador should return to US for consultations – https://tvn24.plswiat/rosja-zapowiada-wydalenie-amerykanskich-dyplomatow-siergielawrow-sugeruje-ze-ambasador-usa-powinien-wyjechac, [accessed: 24.04.2021].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2023 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.