SZARA STREAFA RYNKU PRACY I ZATRUDNIENIA NA UKRAINIE – ZAGRAŻAJĄCY TREND W BEZPIECZEŃ STWIE NARODOWYM
PDF (English)
TIF (English)
HTML (English)

Słowa kluczowe

state
national security
national interests
threats to national security
state policy
shadowing
labour market
employment
PESTL-analysis
factors państwo
bezpieczeństwo narodowe
interesy narodowe
zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
polityka państwa szara strefa rynku pracy
zatrudnienie
analiza PESTL

Jak cytować

DUBYCH, K., & SEROHINA, N. (2020). SZARA STREAFA RYNKU PRACY I ZATRUDNIENIA NA UKRAINIE – ZAGRAŻAJĄCY TREND W BEZPIECZEŃ STWIE NARODOWYM. Studia Nad Bezpieczeństwem, (5), 131–146. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.009

Abstrakt

Obecny stan szarej strefy rynku pracy to zagrażający trend w bezpieczeństwie narodowym Ukrainy, gdyż bezpośrednio wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy społeczeństwa. Zatrudnienie w szarej strefie traktowane jest jako nielegalne angażowanie się pracownika w działalność gospodarczą przez pracodawcę. W związku z tym uzasadniamy, że rynek pracy ze swym destrukcyjnym rozwojem może zagrażać interesom narodowym Ukrainy, gdyż obejmuje całą ludność pracującą państwa i tworzy jego potencjał gospodarczy. W celu zidentyfikowania wielkoskalowych problemów rynku pracy, szeregu czynników zacieniających rynek pracy i zatrudnienie, w tym regulacje polityczne, gospodarcze, społeczno-demograficzne, zastosowano analizę PESTL. Badanie wykazało, że negatywny i destrukcyjny wpływ tych czynników dotyczy nie tylko rynku pracy i zatrudnienia, ale także gospodarki, ochrony socjalnej, sytuacji demograficznej i rozwoju społecznego całej Ukrainy, co zagraża bezpieczeństwu narodowemu Ukrainy.

https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.009
PDF (English)
TIF (English)
HTML (English)

Bibliografia

Chubenko A.G., Loshitsky M.V., Pavlov D.M. (2018), The terminological dictionary on issues of prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism, financing of proliferation of weapons of mass destruction and corruption.

Encyclopedia of public administration, in 8 volumes (2011), V.M Knyazev, I.V Rozputenko.

International Journal of Emerging Trends in Engineering Research (2020), Determination of requirements for protection of radio-electronic means of security management of particularly important state energy facilities from the destructive impact of electromagnetic.

Johnson S. Regulatory Discretion and the Unofficial Economy, S. Johnson, D. Kaufmann, P. Zoido-Lobaton. American Economic review.

Kraus N.M. (2014), Determinants of the shadow economy in innovative economic conditions, 148.

Libanova E.M. (2006), Comprehensive demographic forecast of Ukraine for the period up to 2050.

Onishchenko В.О., Kozachenko G.V., Pogorelov Yu. S. (2016), Shading of the economy in Ukraine: causes and directions of overcoming.

State Statistics Service of Ukraine (2020), “Statistical Yearbook of Ukraine for 2019”.

Tishchuk T.A., Kharazishvili Yu.M., Ivanov O.V. (2011), Shadow economy in Ukraine: scales and directions of overcoming.

Vlasyuk O.S. (2016), National Security of Ukraine: Evolution of Domestic Policy Problems.

Williams C. (2011), Explaining the Normality of Informal Employment in Ukraine: A Product of Exit or Exclusion? The American Journal of Economics and Sociology.

Democratic Initiatives Foundation (2016), electronic resource, website, access mode: http://dif.org.ua/article/2016-y-politichni-pidsumki-zagalnonatsionalne-opituvannya.

Johnson G. (2008), Exploring Corporate Strategy. Measures to de-shadow the labour market of Ukraine (2017), electronic resource, website, old.niss.gov.ua/monitor/monitor17/02.htm. 11.

Kantar Group Company (2017), Ukrainians named the main obstacle to the country’s development, electronic resource, access mode: https://tns-ua.com/news/ukrayintsi-nazvali-golovnupereshkodu-na-shlyahu-rozvitku-krayini.

State Statistics Service of Ukraine (2019), Labour market in 2019, website. access mode, http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat / kat_u / publ11_u.htm, Name from the screen.

Law of Ukraine of July 5 (2012), № 5067-VI as amended, introduced in accordance with 8 Laws in 2013–2016, art. 2565.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.