Strategia modus vivendi jako element wzmacniający bezpieczeństwo w stosunkach polsko-ukraińskich
PDF
HTML
TIF

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo regionalne
bezpieczeństwo społeczne
strategia modus vivendi
polityka bezpieczeństwa
nacjonalizm national security
regional security
social security
modus vivendi strategy
security policy
nationalism

Jak cytować

Ziętarski, M. (2017). Strategia modus vivendi jako element wzmacniający bezpieczeństwo w stosunkach polsko-ukraińskich. Studia Nad Bezpieczeństwem, (2), 89–100. https://doi.org/10.34858/snb.2.2017.007

Abstrakt

Modus vivendi strategy as strenghten element security in the polish-ukrainian relations
https://doi.org/10.34858/snb.2.2017.007
PDF
HTML
TIF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.